xiaohongshu
200417 China HK Site 1920x800 Ritual HP Banner 200417 China HK Site 800x800 Ritual Mobile LP Header

探索 TATCHA

庆祝您从京都到旧金山的日本美容仪式

了解更多
200417 China HK Site 1920x800 Ritual HP Banner 200417 China HK Site Hero 800x800 1020

经典美肌仪式

根植于日本传统文化中的变革性护肤配方。

了解更多
200417 China HK Site Ritual Hero 1920x800 1817 200417 China HK Site Hero 800x800 1024

HADASEI-3 专利复合物

源自三大日本超级食物,经过双重发酵而产生的专利复合物。

了解更多
200417 China HK Site Ritual Hero 1920x800 1814 200417 China HK Site Hero 800x800 1027

我们的纯净承诺

纯净。可追踪。久经时间检验

了解更多